Psychoterapia dzieci – Rzeszów

Psychoterapia dzieci Rzeszów jest formą psychoterapii dedykowanej dla dzieci oraz młodzieży do lat osiemnastu. Jej forma oraz sposób prowadzenia od samego początku nakierowane są dla naszych najmłodszych pacjentów. Aby ułatwić takie spotkania dzieciom korzystamy z form pracy opartych na zabawie jak chociażby rysowanie, zabawa z nadawaniem ról, układanie, itp. Psychoterapia dzieci korzysta z ich naturalnego sposobu bycia i zabawy aby móc dotrzeć do sedna problemu. Zabawa jest nieodłącznym elementem budowania relacji terapeutycznej z terapeutą i pozwala dziecku nabyć poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

Dla kogo jest przeznaczona psychoterapia dla dzieci?

Psychoterapia dzieci i młodzieży przeznaczona jest dla dzieci przeżywających kryzysy, mających trudności w adaptacji w szkole, trudności w tworzeniu relacji z rówieśnikami, przeżywających straty bliskich osób, będących w trakcie rozwodu rodziców, bądź doświadczające depresji, lęków, chorób somatycznych będących dla nich szczególnym obciążeniem. Pierwsze spotkania odbywają się tylko i wyłącznie z rodzicami aby Psychoterapeuta mógł przeprowadzić wywiad z opiekunami prawnymi dziecka i uzyskać możliwie najwięcej informacji o problemie oraz o funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku domowym i rówieśniczym. Po zebraniu wszystkich niezbędnych informacji odbywa się spotkanie z dzieckiem w obecności jego rodziców. Kolejne spotkanie może odbyć się bez udziału rodziców jednak muszą oni wyrazić na to zgodę. Jest to czas kiedy terapeuta może poznać problem biorąc pod uwagę punkt widzenia dziecka oraz jego indywidualne cechy.

Jest to część diagnostyczna, która nakreśla rodzaj problemu oraz cel do pracy. Kiedy niezbędne jest podjęcie psychoterapii przez dziecko wymagana jest zgoda prawnych opiekunów na indywidualne spotkania z psychoterapeutą ich dziecka. Po rozpoczęciu procesu dziecko wraz z psychoterapeutą ustala cel współpracy oraz zasady. Spotkania zawsze odbywają się w tym samym dniu tygodnia i o tej samej porze i zawsze sesja trwa 50 minut. Dziecko uzyskuje również informację o pełnej poufności ze strony Psychoterapeuty co stwarza atmosferę zaufania. Jedynym wyjątkiem kiedy terapeuta może złamać tajemnicę zawodową to sytuacja kiedy istnieje bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia dziecka. W każdym innym momencie dziecko musi wyrazić zgodę na ujawnianie treści sesji rodzicom. Wszyscy nasi Psychoterapeuci pracują w oparciu o Kodeks Etyczny Psychoterapeuty i prowadzą stałą superwizje swojej pracy. Psychoterapia dzieci Rzeszów to miejsce gdzie dzieci mogą znaleźć skuteczną pomoc i odnaleźć przestrzeń pełną akceptacji dla nich samych oraz ich problemów, gdzie specjaliści służą swoją wiedzą i doświadczeniem aby móc jak najskuteczniej im pomóc.


Jeśli ciągle masz wątpliwości czy psychoterapia indywidualna jest dla Ciebie, zapraszamy na spotkanie konsultacyjne gdzie nasi Psychoterapeuci udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania. Nasza rejestracja jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.

Mogą Cię zainteresować także:

Psychoterapia indywidualna – Rzeszów

Psychoterapia indywidualna Rzeszów jest przestrzenią, w której możesz odnaleźć swojego Psychoterapeutę do indywidualnych spotkań. Nasi specjaliści to osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku psychologia i ponadto odbyły...

czytaj dalej

Poradnictwo psychologiczne – Rzeszów

Poradnictwo psychologiczne Rzeszów jest formą poradnictwa świadczoną przez Psychologów i Psychoterapeutów z naszej poradni dla osób znajdujących się w kryzysie, które borykają się z problemami w swoim życiu. Osoby zgłaszające się...

czytaj dalej

Psychoterapia par Rzeszów, terapia dla par Rzeszów

Psychoterapia par Rzeszów to forma terapii przeznaczonej dla par zarówno nieformalnych heteroseksualnych i homoseksualnych jak również małżeństw, które przeżywają kryzys. Trudności w związku jeśli narastają od dłuższego czasu i uniemożliwiają normalne...

czytaj dalej