Sens Gabinety Psychoterapii w Rzeszowie

Psychoterapeuci Rzeszów – kilka słów o nas

Psycholodzy Rzeszów

Nasze gabinety powstały z myślą o niesieniu pomocy osobom znajdującym się w kryzysie i poszukującym rozwiązań swoich problemów. Jesteśmy zespołem certyfikowanych Psychoterapeutów a nasi specjaliści pracują w różnych nurtach psychoterapeutycznych: integracyjnym, gestalt, psychodynamicznym, ericksonowskim, poznawczo-behawioralnym i systemowym. Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy dobro naszych pacjentów i do każdego problemu podchodzimy indywidualnie i z zaangażowaniem. Pracujemy pod stałą superwizją.

Obszary, w których udzielamy pomocy:

Z

Trudności w relacjach rodzinnych

Z

Traumy wieku dziecięcego, młodzieńczego

Z

Zaburzenia osobowości

Z

Problemy w relacjach partnerskich

Z

Stres w tym PTSD, ASD

Z

Zaburzenia odżywiania

Z

Problemy wychowawcze

Z

Problemy z adaptacją i samooceną

Z

Brak zadowolenia z życia

Z

Zaburzenia lękowe, fobia, nerwica

Z

DDA (dorosłe Dzieci Alkoholików)

Z

Zaburzenia nastroju, depresji

Z

Zaburzenia psychosomatyczne

(nieustające mimo poprawnie przeprowadzonej diagnostyki medycznej i leczenia farmakologicznego)

Psycholodzy i Psychoterapeuci Rzeszów

Psycholog, Psychoterapeuta Aleksandra Jaruga

Aleksandra Jaruga

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą pracującym w nurcie integratywnym, które łączy różne kierunki psychoterapii tak aby maksymalnie dobrze dostosować sposób pracy do potrzeb pacjenta. Zajmuję się przede wszystkim pomocą psychologiczną osobom z PTSD, ze skutkami długotrwałego stresu, lękami, fobiami, nerwicą, depresją oraz interwencją kryzysową w trudnych momentach życia. Przez wiele lat pracowałam z żołnierzami i prowadziłam Punkt Konsultacji Psychologicznej dla Rodzin JW. Obecnie jestem założycielem gabinetów SENS.

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Lęki/Fobie
 • Nerwica
 • Depresja
 • Anoreksja, Bulimia
 • DDA
 • DDD
 • Choroby psychosomatyczne
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • Trauma

Katarzyna Wisz

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą w procesie certyfikacji oraz specjalistą psychoterapii uzależnień. Od kilku lat pracuję w przychodni i w prywatnym gabinecie, zarówno z pacjentem indywidualnym, jak i z grupami oraz parami. Prowadzę terapię w nurcie psychodynamicznym. W mojej pracy szczególnie ważna jest dla mnie relacja z pacjentem, dzięki której możemy wspólnie dokonywać wysiłku rozumienia. Moją pracę poddaję regularnej superwizji.

Zakres pomocy:

 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Anoreksja, Bulimia
 • Uzależnienie
 • Współuzależnienie
 • Psychoterapia par
psycholodzy Rzeszów B. Sz

Barbara Szczesiul

Psycholog, Terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) w trakcie procesu certyfikacji, praktyk metody Original Play, Coach

 

Z wykształcenia jestem Psychologiem (Uniwersytet Jagiellonski). Pracuję z dziećmi, nastolatkami i osobami dorosłymi, współpracuję  z rodzicami na rzecz dzieci. Od lat wspieram dzieci i młodzież, młodych dorosłych w różnych kontekstach, w sytuacjach rozwojowych i kryzysowych. Szczególnym dla mnie doświadczeniem są obozy “w dziczy”, które mam radość współprowadzić już 14lat.    W swojej pracy, bazowo, opieram się na Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniach, korzystam z dobrodziejstw Podejścia Akceptacji i Zaangażowania (ACT), Podejścia Skoncentrowanego na Współczuciu (CFT), metody Kids’Skills i całego mojego doświadczenia. Jako psycholog przedszkolny współpracowałam, między innymi, z Centrum Rodzinki w Krakowie, Ośrodkiem Twórczej Edukacji Kangur w Krakowie, Polskim Centrum im. Fryderyka Szopena w Edynburgu. Cenne doświadczenie zdobywałam również podczas stażu w Zakładzie Terapii Rodzin (praca w podejściu systemowym) w Krakowie. Jestem członkinią Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaję superwizji.

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Lęki/Fobie
 • Psychoterapia dzieci
 • Psychoterapia młodzieży
 • Kryzysy rozwojowe
 • Wsparcie dla dzieci

Martyna Wojtoń

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą w trakcie szkolenia. Obecnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej Uniwersytetu SWPS. Psychologię ukończyłam na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie.                       Swoje kompetencje regularnie podnoszę poprzez udział w szkoleniach. Wykorzystuję elementy Racjonalnej Terapii Zachowania, podejścia Skoncentrowanego na Współczuciu, dialogu motywującego czy terapii schematu. W pracy kieruję się przede wszystkim otwartością na problemy klienta oraz zaangażowaniem. Jestem psychologiem LGBT+ friendly. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w domu dziecka, poradni zdrowia psychicznego, zakładzie opieki długoterminowej oraz wielu oddziałach szpitalnych. Swoją pomoc oferuję osobom dorosłym

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Kryzysy życiowe
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • Niska samoocena
 • Zaburzenia osobowości
Psycholog, Psychoterapeuta Anna Wnuk

Anna Wnuk

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą poznawczo – behawioralnym osób dorosłych. Prowadzę konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną oraz treningi relaksacji i asertywności. Dyplom psychologa uzyskałam na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Przez wiele lat pracowałam jako psycholog w Głównym Ośrodku Badan Lotniczo-Lekarskich we Wrocławiu. Od około 10 lat zgłębiam teorię i praktykę psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Wykorzystuję w niej elementy mindfulness, dialogu motywującego oraz terapii schematu.

W 2013 roku uzyskałam certyfikat Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. W mojej pracy skupiam się na zrozumieniu klienta, dotarciu do mechanizmów rządzących jego odczuwaniem, przeżywaniem, myśleniem –  tak, aby wspólnie zastanowić się nad możliwościami rozwiązań tych problemów, które pojawiają się sytuacyjnie bądź przewlekle.

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Trauma
 • Trudności emocjonalne
 • Zaburzenia lękowe
 • Depresja
 • Zaburzenia jedzenia
 • Problemy w relacjach
 • Zaburzenia psychosomatyczne
Psychoterapeuta Tadeusz Piwiński

Tadeusz Piwiński

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta, który ukończył Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych. Ukończył szereg szkoleń i kursów z dziedziny terapii zaburzeń lękowych a także terapii uzależnień. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Zainteresowania: Człowiek – Świat – Podróże

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Lęki/Fobie
 • Nerwica
 • Depresja
 • Trudności w radzeniu sobie z emocjami
 • Trudności w relacjach
 • DDA
 • Zaburzenia osobowości
 • Brak akceptacji odczuć homoseksualnych
Psycholog, Psychoterapeuta Monika Reizer-Dołęga

Monika Reizer-Dołęga

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyłam psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim a także całościowy kurs psychoterapeutyczny w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie oraz Studium Psychoterapii Dziecka i Rodziny prowadzone przez Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Mam dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodzinami i parami, stale podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i konferencjach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Psychiatrycznego.

Zakres pomocy:

 • Psychoterapia par
 • Wsparcie psychologiczne w kryzysach małżeńskich   i partnerskich
 • Pomoc psychologiczna    w sytuacji konfliktu okołorozwodowego
Psycholog, Psychoterapeuta Monika Kobylarz

Monika Kobylarz

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Aktualnie kształcę się w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyłam studia magisterskie oraz studia podyplomowe z zakresu Diagnozy i Terapii Neuropsychologicznej na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując m.in. w Poradniach Psychologicznych, Ośrodku Interwencji Kryzysowej, w Oddziale Neurologii. Od 10 lat pracuję w Klinice Psychiatrii Ogólnej KSW nr 1 w Rzeszowie. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. 

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Trudności emocjonalne
 • Zaburzenia lękowe
 • Zaburzenia nastroju
 • Problemy w relacjach
 • Kryzysy
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia osobowości
 • Zaburzenia psychotyczne
Psychoterapeuta Alicja Czeczot

Alicja Meksuła

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą, ukończyłam Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej przy Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w specjalistycznych placówkach wsparcia dziennego, placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz na oddziałach psychiatrycznych. Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych, a swoją pracę poddaję stałej superwizji.

Zakres pomocy:

 • Stres
 • Nerwica
 • Depresja
 • Problemy z akceptacją
 • Poczucie własnej wartości
 • Lęki
 • Fobie
 • Trudności w relacjach
 • Zaburzenia osobowości
Psycholog, Psychoterapeuta Izabela Kinelska - Krzysiak

Izabela Kinelska – Krzysiak

Psycholog, Psychoterapeuta

Jestem PsychologiemPsychoterapeutą pracującym w nurcie psychodynamicznym. Specjalizuję się w psychoterapii osób dorosłych i młodzieży oraz terapii par a obecnie prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii na Oddziale Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic w Szpitalu im. J. Babińskiego w Krakowie, atestowaną przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrii. Obecnie prowadzę terapię grupową na Dziennym Oddziale Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje między innymi ukończyłam szkolenie z zakresu psychoterapii par i małżeństw organizowane przez Małopolskie Centrum Psychoterapii.

Zakres pomocy:

 • Zaburzenia osobowości
 • Problemy Psychosomatyczne
 • Nerwica
 • Depresja
 • Kryzysy życiowe

Cennik

Psychoterapia indywidualna 150 zł (czas sesji to 50 min.)

Poradnictwo psychologiczne 150 zł (czas sesji to 50 min.)

Psychoterapia par/małżeństw 240 zł (czas sesji to 60 min.)

Psychoterapia dzieci i młodzieży 150 zł (czas sesji to 50 min.)

Konsultacje wychowawcze dla rodziców 150 zł (czas sesji to 50 min.)

Nasze gabinety

Psychoterapia w prywatnych gabinetach w Rzeszowie prowadzona jest w dobrze przygotowanych do tego miejscach. Dobro Pacjentów jest dla nas priorytetem, a więc dbamy o Państwa kompleksowo również poprzez wyposażenie gabinetów. Chcemy, aby każdy Pacjent czuł się u nas dobrze. Nasze prywatne gabinety sa wyposazone tak aby kazdy mógł tu poczuć się komfortowo i bezpiecznie. Przestrzeń jaką tworzymy pozwala na wyciszenie się i otworzenie w rozmowie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

Kontakt i rejestracja

Jeśli czujesz, że w Twoim życiu nie dzieje się najlepiej i nie wiesz, jak poradzić sobie z pojawiającymi się problemami i trudnościami, chcesz porozmawiać i uzyskać profesjonalną pomoc psychologa, to skontaktuj się nami. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego, przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej lub osobistego w naszym gabinecie w Rzeszowie.

}

Rejestracja

Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-19:00.

Telefon

505-635-355

E-mail

kontakt@sensrzeszow.pl

Adres

ul. Lubelska 13A/4 (budynek za Lidlem)
35-241 Rzeszów

Formularz kontaktowy

sensrzesów - psycholog Rzeszów prywatnie

SENS Gabinety Psychoterapii są częścią firmy GOLDATOS.
NIP: 865-244-89-08
REGON: 180799934
Email: kontakt@sensrzeszow.pl

sensrzesów - psycholog Rzeszów prywatnie

Korzystamy z systemu DobryGabinet.com